Muncă sezonieră echitabilă

Portalul munca-sezoniera.org vă informează asupra întreprinderilor agricole care vă angajează în condiţii echitabile.

În fiecare an în timpul recoltei, în Germania lucrează circa 350.000 de străini. Lipsa informaţiilor şi nesiguranţa angajaţilor în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, precum şi pericolul dumping-ului social şi salarial duc deseori la o percepţie negativă a muncii sezoniere  de către publicul larg. De accea certificatul „Muncă sezonieră echitabilă“ desemnează acele întreprinderi agricole care s-au obligat să respecte standarde sociale generale în următoarele domenii.

Uhr

Timpul de lucru şi concediul

Şi în agrigultură trebuie respectată legislaţia cu privire la timpul de lucru. În perioada recoltei legislaţia prevede anumite reglementări speciale în agricultură. Deoarece aceste legi au rolul de a garanta siguranţa angajaţilor şi de a le proteja sănătatea angajaţilor, aceste reglementări speciale au anumite limite.

Handschuhe

Protecţia muncii

Pentru diferitele activităţi din cadrul întreprinderii, asociaţiile profesionale au întocmit fişa postului. Conform legislaţiei germane, întreprinderea este obligată să instruiască angajaţii cu privire la posibilele pericole şi dacă este cazul să le asigure îmbrăcăminte de protecţie adecvată. Aceste instructaje trebuie realizate în limba maternă a angajaţilor. Mai multe informaţii cu privire la protecţia muncii aflaţi aici.

Container

Cazarea

Întreprinderile agricele trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor sezonieri spaţii adecvate de locuit. În acest sens există cerinţe minime care trebuie îndeplinite în mod obligatoriu. Acestea se referă la:

  • Caracteristicile clădirii
  • Suprafeţele de locuit
  • Spaţiile sanitare
  • Bucătăria
Geld

Venitul cuvenit

În Germania se practică în agricultură diferite contracte colective de muncă. Vă puteţi informa asupra contractului colectiv de muncă valabil în cazul dvs. fie din acest tabel (link tabel al contractelor colective de muncă), fie prin intermediul IG BAU (număr contract, link, e-mail).

Vertrag

Contractele de muncă

Angajatul trebuie să insiste pentru încheierea în scris a unui contract de muncă. În baza legii germane a evidenţei, el are dreptul de a revendica varianta scrisă a contractului de muncă stabilit pe cale verbală. Această revendicare trebuie transmisă în scris angajatorului. Într-un contract de muncă se stabilesc cele mai importante obligaţii ale celor două părţi contractante, cum ar fi:

  • tipul de muncă ce urmează a fi executată de către angajat,
  • concediul,
  • durata contractului de muncă,
  • tipul şi mărimea remuneraţiei.

Amunite aspecte cum ar fi timpul de lucru, concediul, răspunderea părţilor contractante în cazul încălcării contractului nu trebuie neapărat stabilite prin contract. Dacă acestea nu sunt stabilite prin contract, atunci sunt valabile prevederile legale în vigoare, contractul cadru, precum şi jurisprudenţa.

Mitsprache

Codecizia/implicarea

Având în vedere mărimea întreprinderilor agricole, aceste nu de regulă un sindicat. Pentru a va apăra interesele aveţi însă dreptul de vă alege în cadrul întreprinderii un reprezentant (partener de dialog) sau un purtător de cuvânt.

» saisonarbeit.org «

În cadrul acestui portal dorim să vă informăm ce întreprinderi s-au obligat să îndeplinească aceste criterii.

Aici găsiţi o listă în limba germană a întreprinderilor agricole certificate.

EU-Flagge

Project
finantat
de UE

Logo IG BAU